Václav Renč

Kousek z Pražské legendy

Pražská legenda

Václav Renč

Znáte mne, bláhoví? Znáte mne, zběsilé děti?
Míříte dobře svůj hněv? Já po staletí
vzdech za vzdechem sbírám, jenž z vašich dějin se dere.
Konejším úpění zjevná i tajná, zřím ve sny plaché i šeré,
z teskných i vzpurných mlčení vašich formuji slovo,
ať vladařovo či básníkovo
a z vašich bludů rýžuji pravdu, zářivé zrní
a v píseň obracím bolesti vaše, vy bolestiplní! 

Vánoce

Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

Subscribe to RSS - Václav Renč