OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 12 (18. 12. 2011)

Součástí tohoto zpravodaje je i článek "Děkanská pouť na Hostýn" od Markéty Ondráčkové. Článek není uveden níže (v seznamu článků), neboť byl na webových stránkách zveřejněn dříve.

Vánoce

Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

Pozapomenutý recept pro všechny a na celý rok

Vezme se 12 měsíců.
Pořádně se očistí od všeho škarohlídství, chamtivosti, puntičkářství a strachu.
Každý měsíc se rozkrájí podle potřeby na 28, 30 nebo 31 dílů,
aby bylo na každý den.

Potom se upravuje takto:

Pět profesionálních deformací kněze

I kněží se umí zasmát nad svou roztržitostí a sami dali dohromady tento seznam:

10 rad pro šťastné manželství

  1. Nikdy se nehněvejte oba současně.
  2. Nikdy na sebe nekřičte (neječte, nevřískejte), pokud nehoří dům.
  3. Pokud musí jeden z vás vyhrát hádku, ať je to váš partner/partnerka.
  4. Pokud musíte kritizovat, dělejte to s láskou.
  5. Nikdy nevytahujte věci z minulosti.
  6. Raději se vzdejte celého světa, než jeden druhého.
  7. Nikdy nechoďte spát s nedořešenou hádkou.
  8. Alespoň jedenkrát za den povězte partnerovi/partnerce laskavé a zdvořilé slovo.
  9. Pokud jste udělali něco nesprávného, uznejte to a požádejte o odpuštění.

Kniha „Víme o sobě“

V těchto prosincových dnech vydává fotograf Imrich Veber knihu „Víme o sobě“, v níž shrnuje celoživotní dílo kněze a básníka Josefa Veselého. Kniha obsahuje básně, eseje a poznámky Josefa Veselého, doplněné více než dvaceti fotografiemi I. Vebera. Zmiňujeme se o tom proto, že čtenářům Oříku je jméno Mons. Josefa Veselého dobře známé, neboť zde byly často zveřejňovány jeho básně. Krátce pár životopisných údajů.

Poučení pro seniory nad 65 let podle Maxe Kašparů

Minulost - hovořit o minulosti znamená být k smíchu, nikoho to nezajímá, všichni jsme to slyšeli mnohokrát a často to ani není pravda. Někteří sice soucitně naslouchají, ale mají toho dost. Doporučuje se upozornit „stárneš" ap. Budoucnost je k pláči, rovněž o budoucnosti není dobré příliš hovořit, ale je nutné se připravit, např. madla v koupelně a na záchodě, optimální teplo, teplá voda, výtah či doprava po schodech, zuby, brýle, čitelný mobil, naslouchátka pro hluchnoucí. Nedoslýchavost nesmírně popuzuje.

Přítomnost je nejdůležitější, je třeba ji náležitě využít.

Osobní vzpomínka na Václava Renče

„Chcete-li krásné verše, obraťte se na básníka Renče. Nedávno ho pustili z vězení“. Ve stručné informaci profesora Války, který mne žádal o zkomponování písňového cyklu pro svého absolventa, jsem poprvé uslyšel jméno našeho předního katolického básníka Václava Renče, který se po jedenácti letech vrátil z vězení. Bez viny, nespravedlivě odsouzen na 20 let. Zákaz jakékoliv publikace a vymazání jeho jména ze všech slovníků a učebnic. Zavolal jsem mu a byl jsem vyzván, abych si k němu zajel do Fryštáku vybrat. Rozjel jsem se za ním první neděli postní a zamířil do kostela.

Připomínka nedožitých 100. narozenin básníka Václava Renče

V letošním listopadu uplynulo sto let od narození významného katolického básníka Václava Renče. Narodil se ve Vodochodech v rodině zedníka. Brzy se spolu s rodiči přestěhoval do Prahy, kde postupně vychodil reálku, gymnázium a Filosofickou fakultu UK.

Představení Oskar a Růžová paní

Ve středu 9. listopadu se konalo v sále Biskupského gymnázia v Brně divadelní představení s názvem „Oskar a Růžová paní“. Na představení nás jednak upozorňoval p. farář v ohláškách, jednak visel plakátek před každým z našich tří kostelů. Malá hrstka zájemců, v níž ale byly zastoupeny všechny tři obce, se tedy vypravila do Brna.

Noc kostelů 2011 v Řečkovicích

„Odbíjí desátá hodina večerní. Kostel je připravený, program v plném proudu. Ale nikde nikdo. Jen v přední řadě lavic sedí znuděný organizátor a na kůru zpívá ospalý sbor. Tlesk, tlesk. Skončila skladba, organizátor bez zájmu zatleská a unaveně zívne. Ve zprávě o Noci kostelů pak stojí: Nejdepresivnější noc života mého i naší farnosti.“

Čtěte webové stránky farnosti

V našich farnostech se koná spousta různých akcí (což je jistě dobré) a ohlášky často bývají složité jen na samotné přečtení, natož si je zapamatovat! Část ohlášeného si samozřejmě můžeme přečíst na nástěnkách, přináší je ale také farní internetové stránky s adresou www.orik.cz. Navíc se zde dají najít i zprávy, které se třeba do ohlášek nevešly nebo nestihly zařadit, a další aktuální informace. No a v případě, že si v tištěném farním zpravodaji zařádí šotek, najdete zde informace ve správném znění a bez chyb...

Ohlédnutí za farním zájezdem do Ostřihomi

Mozaika postřehů a vzpomínek pro účastníky i pro ty, co zůstali doma

V rámci letošního farního zájezdu jsme se v sobotu 4. června vydali na východ. Cílem bylo zhruba 300 km vzdálené maďarské město Esztergom (česky Ostřihom) ležící na pravém břehu Dunaje v místech, kde tato řeka opouští svůj dosavadní převážně východní směr a téměř v pravém úhlu se ve dvou navazujících velkých obloucích obrací k jihu. Pro úplnost nutno dodat, že Dunaj už od Bratislavy tvoří přirozenou hranici mezi Maďarskem a Slovenskem, na protilehlém břehu se zde rozkládá slovenské město Štúrovo.

K roku biřmování

Víte, co je „MAMA-HOTEL“? To je označení pro jev rozmáhající se v poslední době mezi lidmi mladší generace, kteří už formálně vkročili do věku dospělosti, tedy by se měli lidsky i ekonomicky postavit na vlastní nohy, leč ze sobeckých důvodů i nadále spočívají na maminkovsko-tatínkovské měkoučké peřině, protože je to tak pro ně nejpohodlnější. Možná nebudete věřit, ale i v církvi tento mama-hotel funguje. Setrvávají v něm křesťané nedospělé víry - tedy ti, kteří se jen „vezou“, tzn.

Pečovatelská služba obce Říčany

Vážení spoluobčané,

Pečovatelská služba dosud poskytovaná pouze v DPS, rozšiřuje svoje služby na území celé obce Říčany. Naším cílem je, aby lidé, kteří potřebují pomoc, mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, proto nabízíme možnost sjednat si naši službu přímo v domácnosti.

Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let. Zájemci o službu si mohou vyžádat bližší informace a formulář žádosti na OÚ, v DPS, u vedoucí služby i u praktických lékařek na zdravotním středisku.

Nová kaple sv. Anežky České ve FN Brno

Ve vánočním čísle Oříku roku 2007 jsem psala článek o důležitosti kněží a pastoračních asistentů v nemocnicích. Psala jsem o své zkušenosti z pobytů v nemocnici U Milosrdných bratří a ve Fakultní nemocnici v Bohunicích. Článek jsem zakončila větou: „Kaple (v nemocnici Bohunice), která bývala ve starší části areálu nemocnice, byla asi před deseti lety odsvěcena a zrušena. Na novou údajně nejsou peníze. Ale pevně věřím, že i zde se časem situace změní a pacienti, kteří to budou potřebovat, budou mít možnost čerpat duchovní posilu v nové kapli.“

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 12 (18. 12. 2011)