Program farního víkendu

Již velmi brzo se bude konat nejvýznamnější událost tohoto roku v životě našich farností (samozřejmě kromě návštěvy Sv. Otce): Přijede brněnský biskup Vojtěch Cikrle a dne 6. září 2009 při mši sv. v 10 hodin udělí našim 21 biřmovancům svátost křesťanské dospělosti.

V rámci oslav 750. výročí trvání farnosti Veverské Knínice je připraven bohatý duchovně-společenský program, který je plánován na sobotu a neděli 5. a 6. září. Tento náš "farní víkend" bude mít tři části.

• Jeho první část se uskuteční v sobotu 5. 9., kdy bude možné od 14 do 18 hodin na několika místech shlédnout umělecké výtvory veverskokníničských obyvatel či rodáků (OÚ, škola) a rovněž si prohlédnout fotografie z dějin obce a farnosti a nahlédnout do kronik, obecní, farní a školní (škola). Na obecním úřadě budou vystavovat svá díla akademický sochař pan Nikos Armutidis a akademický malíř pan Vladimír Kokolia, ve škole si budeme moci prohlédnout keramické práce paní Zuzky Cardové. Rovněž bude v té době otevřen kostel k nahlédnutí a modlitbě.

V neděli 6. 9. se koná v 10 hodin vlastní slavnost biřmování v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích, která svým významem pro biřmovance i pro farnost představuje jádro farního víkendu i celého letošního jubilejního roku.

• Odpoledne téhož dne se pak sejdeme ve 14 hodin v areálu "U Hutků" ve Veverských Knínicích, kde si můžeme při poslechu cimbálové muziky pochutnat na grilovaných specialitách, ochutnat jihomoravská vína a posedět v pokoji a dobré pohodě se svými přáteli. Již od 13 hodin (až do 17 hodin) budou otevřena tatáž místa jako v sobotu k prohlídce a vzdělávání (OÚ, škola, kostel).

Srdečně jsou zváni všichni občané, nejen praktikující farníci.