Pouť a mše sv. na Veveří

V sobotu 8. 8. 2009 před blížící se slavností Nanebevzetí Panny Marie proběhla naše druhá pouť na Veveří.

Již před 13. hodinou vyrazili poutníci z Říčan a z Brna-Bystrce. Bylo dost horko, tak jako loni, už jsme ale docela zkušení poutníci.

Modlili jsme se po cestě růženec - v den památky sv. Dominika, kterému je podle tradice připisován vznik růžence. Po občerstvení v restauraci hradu jsme si důkladně prohlédli hrad, k jehož panství patřily kdysi místa, kde nyní žijeme.

Zakončením a vyvrcholením naší poutě byla mše sv. v kapli Nanebevzetí Panny Marie. No a pak jsme se ještě vyfotili - viz foto nahoře.

Počty poutníků jsou bohužel neúplné: Z Říčan jich bylo 23 (7 šlo pěšky), z Veverských Knínic 17 (7 šlo pěšky), z Bystrce 21 (z toho 5 šlo pěšky), z Vídně (té skutečné) přijeli na mši sv. 2 poutníci. Z ostatních obcí a částí Brna počty nejsou k dispozici. Další fotky z poutě viz zde.