Pěší pouť na Velehrad 2009

21. srpna 2009 v 7.30 jsme se sešli u kostela v Ratíškovicích. Kromě místních 16 ratíškovských poutníků přišli 2 poutníci z Dolních Bojanovic a pak 8 poutníků z našich farností: 6 z Veverských Knínic a dva z Ostrovačic. Po požehnání a udělání společného snímku (viz fotografie výše) jsme se vydali na cestu.

Modlili jsme se - svými ústy, a taky nohama, jak nás několikrát na dálku povzbudil o. Jan Peňáz, hlavní organizátor pouti. A rozhodně srdcem. Skutečně, bylo vidět, jak poutníci postupně (jak ztráceli sílu fyzickou) pookřívali duchovně, jak se nejen víc smáli (to bývá způsobeno i samotnou únavou), ale s radostí se modlili i kráčeli plní lásky.

Ušli jsme těch zhruba 28 km. Měli jsme co dělat. Večer v 18 hodin začala mše sv. v Boršicích. O. Jan Peňáz na svých stránkách píše:

Večer jsme zakončili v kostele sv. Václava v Boršicích, při mši svaté, obětované za všechny živé i zemřelé poutníky a za všechny jejich dobrodince, zvláště za ty boršické, jsme také prosili za náš národ i za ruský národ a za všechny národy bývalého Sovětského svazu a našich sousedů, které se neslavně projevily právě před 41 roky. Nechceme jim nic vyčítat, nechceme oživovat nějaké nálady, ale jako učedníci Kristovi se přece modlíme za všechny. Po mši svaté bylo rozdělování poutníků do domů. Místní rodiny nabídly, že ubytují 106 poutníků, nakonec si jich rozebraly kolem 130. Ostatní byli díky obětavosti paní místostarostky a dalších žen pohoštěni v kulturním domě a díky tradiční ochotě místního faráře ubytováni na faře. Pán Bůh zaplať vám všem, milí boršičtí bratři a milé boršické sestry.
Před večerkou dostalo 10 poutníků z jižního proudu, kteří šli letos poprvé, malé poutnické křížky.


Ta poslední věta se týká pouze nás. My jsme ten jižní proud, který již počtvrté šel směrem na Velehrad, podruhé se jej účastnili farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic.

Další den jsme ušli posledních 8 km z Boršic na Velehrad, tam zasvětili své srdce Panně Marii a pak slavili mši sv. O. Jan Peňáz takto představil nás poutníky hlavnímu celebrantovi, kancléři žilinské diecéze:

Otče kancléři, nejbližší spolupracovníku otce biskupa Tomáše, který svou nově utvořenou diecézi žilinskou dal pod ochranu svatých Cyrila a Metoděje! Představuji Vám účastníky IX. pěší pouti na Velehrad z Vranova nad Dyjí, Znojma, Velkého Meziříčí, Radešínské Svratky a Vítochova. Je to zároveň 28. pěší etapová pouť z Levého Hradce u Prahy a z Nového Jičína.
Po cestě se k nám přidali také poutníci z Brna, Slavkova u Brna, Olomouce, Veselí nad Moravou, Ratíškovic a včera večer nás kráčelo směrem k Velehradu už 430 a to prakticky ze všech diecézí Čech a Moravy (172 z celé Vysočiny, kam za nimi přijeli i poutníci z Prahy, Chomutovska, Chotěbořska a dalších míst, 202 ze Znojemska, Brna a Slavkova, 23 z Olomouce, 26 z Ratíškovic a další). Putovali s námi rodiče se svými dětmi i prarodiče s vnoučaty. Většinu cesty šlapala i nejmladší 4 letá Veronika a nejstarší 79 letá Helena, sedmiletý Vojtík a Toník a 74 letý Stanislav.
Dnes ve 4 ráno vyšlo také 26 pěších z Uherského Brodu, pak dojely autobusy z našich farností, takže nás poslední úsek cesty šlo asi sedm set. Přišli jsme se opravdu ze 4 hlavních a 4 vedlejších světových stran a všichni jsme se na nádvoří před Matkou jednoty sjednotili a obnovili zasvěcení našeho národa Bohu jejíma rukama
(celý článek viz zde).

Dodejme ještě pár dalších čísel týkajících se našeho jižního proudu z Ratíškovic. Srovnejme počet a věk poutníků při letošní pouti s předchozím rokem:

  • r. 2008 nás šlo 25, nejstarší poutník měl 74 let, nejmladší 14. Věkový průměr poutníků byl 52,8 roků.
  • r. 2009 náš šlo 26, nejstarší poutník měl 75 let, nejmladší 13. Věkový průměr poutníků byl 45,65 roků.

Samostatný proud vytvořili další naši dva poutníci, kteří šli pěšky až z Říčan (u Brna). Jedná se o sourozence Radima a Kamilu Staňkovy, na které jsme patřičně hrdí.

Při tom velkém množství poutníků ze všech směrů se skutečně neztratili poutníci z našich farností, zvláště ti z Veverských Knínic, kteří hrdě nesli obecní prapor a zviditelňovali svou obec v roce 750. výročí vzniku své farnosti.

Jsme moc rádi a vděčni Bohu, že jsme mohli na té pouti být. Ze srdce zveme ostatní, aby se účastnili příští rok další, jubilejní, desáté pouti na Velehrad, která vyvrcholí 22. srpna 2010 na Velehradě mší sv. ve 12 hodin.

Dodatek: Další fotky z pouti si můžete prohlédnout na stránkách poutníka Jana (Peňáze).