Kalendárium podzim 2009

Farní den

5. 9. 2009

Prezentace farnosti a obce Veverské Knínice.

Biřmování

6. 9. 2009

10.00 - Při mši sv. ve Veverských Knínicích o. biskup Vojtěch Cikrle udělí dvaceti našim biřmovancům svátost biřmování.

Posezení při cimbálové muzice

6. 9. 2009

14.00 ve Veverských Knínicích v areálu u Hutků. Vystoupí Dětský folklórní soubor Jánošíček z Brna.

Dožínky

20. 9. 2009

Mše svaté na poděkování za letošní úrodu (obvyklý nedělní pořad mší sv.).

Setkání seniorů

23. 9. 2009

Na faře v 9.00 hodin bude obvyklé setkání starších a moudřejších farníků.

Papežská mše sv.

27. 9. 2009

Na letišti v Brně-Tuřanech bude Sv. otec v 10.00 slavit mši sv.

Koncert

2. 10. 2009

Koncert z děl pana Zdeňka Pololáníka v České Třebové

Svatořečení P. Damiána

11. 10. 2009

V Římě bude svatořečen "otec vyhoštěných", člověk milovaný a uctívaný na celém světě ještě před svým svatořečením. Nám je známý především z díla pana Petera Žaloudka.

Slavnost posvěcení kostela

11. 10. 2009

Ve všech našich kostelích při nedělních bohoslužbách poděkujeme Bohu za milost našich chrámů, ve kterých se můžeme setkávat s Bohem.

Adorační den farnosti Veverské Knínice

21. 10. 2009

Během dne bude otevřen kostel k adoraci (doba bude upřesněna)

Dušičkové pobožnosti a mše svaté o památce věrných zemřelých

1. 11. 2009

14.00 - pobožnost na hřbitově v Říčanech 15.00 - pobožnost na hřbitově v Ostrovačicích

2. 11. 2009

16.15 - pobožnost na hřbitově ve Veverských Knínicích 17.00 - mše sv. v kostele ve Veverských Knínicích 18.00 - mše sv. v kostele v Ostrovačicích

Oslava 20. výročí svatořečení sv. Anežky České

17. 11. 2009

Oslava v klášteře Porta coeli

18. 11. 2009

17.00 - mše sv. ve Veverských Knínicích

Adorační den farnosti Ostrovačice

2. 12. 2009

Během dne bude otevřen kostel k adoraci (doba bude upřesněna)

Památka sv. Barbory

4. 12. 2009

18.00 - Při mši sv. v Ostrovačicích uctíme sv. Barboru, spolupatronku kostela v Ostrovačicích.

Sv. Mikuláše

6. 12. 2009

10.30 - Jako zakončení jubilejního roku farnosti Veverské Knínice a současně oslava hlavního patrona farnosti bude slavena mše sv.

14.00 - posezení farníků na faře v Ostrovačicích.

Setkání seniorů

16. 12. 2009  

Na faře v 9.00 hodin bude obvyklé setkání seniorů.