Informace o papežské mši sv. v Brně

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle píše ve svém dopise:

Milé sestry, milí bratři, vzhledem k blížící se návštěvě papeže Benedikta XVI. je nutné upřesnit počet účastníků mše svaté, kterou bude Svatý otec slavit v neděli 27. září 2009 v 10 hodin v Brně...

Pro vaši představu doplňuji ještě další informace:

• Mše sv. se bude konat pod širým nebem na letišti Brno-Tuřany. Přístup do vyhrazených sektorů bude umožněn od čtyř hodin ráno, mše bude slavena od 10 hodin, a po modlitbě Anděl Páně odletí Svatý otec zpět do Prahy. Konec se předpokládá kolem 13. hodiny.
• Věřící, kteří dostanou místenky do sektorů blízko oltáři, budou muset zaujmout svá místa již brzy ráno - vzhledem k náročnosti zaplňování celého areálu a potřebě umožnit pozdější přístup těm, kteří pojedou z větších vzdáleností.
• Brněnští účastníci (Brno-město) a ti, kdo přijedou do centra Brna, použijí speciální linky městské hromadné dopravy; autobusy kyvadlové dopravy je dovezou na letiště asi 1 km od areálu.
• Pro mimobrněnské účastníky jedoucí autobusy budou vyhrazena parkoviště vzdálená asi 2 až 4 km od areálu letiště; je třeba počítat s tím, že poslední úsek bude nutno dojít pěšky.
• Věřící nebudou procházet speciálními kontrolami, mohou si s sebou vzít přenosné sedačky, karimatky, naproti tomu s ohledem na ostatní účastníky je nevhodné brát s sebou deštník.
• K místence do příslušného sektoru dostane každý účastník bohoslužby předem také brožurku s liturgickými texty a dále pláštěnku.
• V době papežské návštěvy se nebudou v brněnské diecézi konat v sobotu večer ani v neděli dopoledne žádné bohoslužby, aby se všichni kněží, řeholníci i věřící mohli setkat se Svatým otcem při slavení eucharistie. Pro ty, kteří pro stáří, zdravotní obtíže nebo z rodinných či jiných oprávněných důvodů nebudou moci do Brna přijet, je udělena dispenz od povinnosti nedělní účasti na mši svaté. Těmto doporučuji, aby bohoslužbu se Svatým otcem sledovali ve sdělovacích prostředcích. K účasti na pontifíkální mši svaté se Svatým otcem jsou upřímně zváni všichni věřící, mladí i starší, rodiny, děti i všichni ostatní; můžete pozvat i své hledající známé. Věřím, že se nenecháte odradit od jedinečné příležitosti k setkání s Petrovým nástupcem ani jistou mírou nezbytných obtíží, ani naší lidskou pohodlností či ochablostí, a využijete možnost sdílet zvláštní dary, svěřené Ježíšem Kristem pouze do rukou apoštola Petra a jeho nástupců. Zároveň je to také příležitost podat naší době svědectví o našem křesťanském společenství ve víře a naději.

V modlitbě provází a ze srdce žehná

Váš biskup Vojtěch