Akce

Různá ne-bohoslužebná setkání...

Národní konference Modliteb matek

16.10.2009 - 18:00

V Brně na Biskupském gymnáziu se ve dnech 16. – 18. 10. 2009 konalo "Celostátní setkání Modliteb Matek".
Mezi zhruba třemi stovkami žen-matek s touhou modlit se za sebe i za své blízké byly i naše dvě farnice z Veverských Knínic. Bylo to pro ně veliké povzbuzení.

Drakiáda

11.10.2009 - 14:30

V neděli 11. října v Říčanech na kopci "U Reklamy" se konala tradiční drakiáda. Zorganizovali ji farníci z Říčan, zúčastnili se jí i farníci z okolí.

Za velmi proměnlivého až škaredého počasí se tam vystřídalo zhruba 20 lidí.

Památka všech věrných zemřelých

02.11.2009 - 16:15

Vzpomínáme na naše drahé zemřelé a, pokud jsme katolíci, rovněž se za ně modlíme a věříme, že jim naše modlitby pomáhají. Zvláště na ně pamatujeme v den památky všech věrných zemřelých, 2. listopadu.

V pondělí 2. listopadu 2009 budou v našich kostelích dvě mše svaté

Národní konference Modliteb matek - pozvánka

16.10.2009 - 19:00

Celostátní setkání Modliteb Matek se bude konat v Brně na Biskupském gymnáziu (Barvičova 85) ve dnech 16. – 18. 10. 2009. Program setkání je následující:

pátek

19.00 mše sv. v kostele sv. Jakuba v Brně (o. Jan Bezděk)

Svatořečení otce Damiána

11.10.2009 - 10:00

Dne 11. října 2009 bude v Římě svatořečen Damián de Veuster, "otec malomocných".

Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka

02.10.2009 - 19:00

Dne 2. října 2009 v 19 hodin bude zahájen již pátý ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka.

Program tohoto ročníku festivalu je následující:

2. října 2009, kostel sv. Jakuba v 19.00 hod

Výlet na Šmelcovnu

V sobotu 26. září se uskutečnil společný výlet farníků do údolí Bílého potoka. Tam se v kapli Panny Marie na Šmelcovně v 10 hodin konala pobožnost k Panně Marii a pomodlili jsme se za zdárný průběh návštěvy Sv. otce v naší zemi. Taky jsme se něco dověděli o Sv. otci a zazpívali Otčenáš latinsky!

Setkání seniorů 23.9

Ve středu 23. září 2009 se uskutečnilo pravidelné setkání seniorů na faře v Ostrovačicích.

Podle předem ohlášeného programu jsme (těsně před návštěvou Sv. otce) hovořili o papeži Benediktu XVI., o jeho životě a názorech.

Dožínky

V neděli 20. září 2009 proběhly ve všech našich kostelích Dožínky. Poděkovali jsme za všechny dary země, polí, zahrad, a taky se pokochali pohledem na některé z nich, které tvořily výzdobu oltáře nebo byly přineseny v obětním průvodu.

A vlastně nejen pokochali pohledem – po mši sv. (především) děti okusily i chuť těchto plodů.

Setkání seniorů (pozvánka)

23.09.2009 - 09:00

Ve středu 23. září v 9 hodin se bude na faře konat pravidelné setkání seniorů.

Některá témata tohoto setkání: přiblížení osobnosti Benedikta XVI. (vysoce aktuální před jeho návštěvou u nás!), promítání filmu o skalním městě Petra v Jordánsku

Výlet na Šmelcovnu (pozvánka)

26.09.2009 - 09:15

V sobotu 26. září se uskuteční společný výlet farníků do údolí Bílého potoka. Tam se bude v kapli Panny Marie na Šmelcovně v 10 hodin konat pobožnost k Panně Marii a pomodlíme se za zdárný průběh návštěvy Sv. Otce v naší zemi.

Noví dospělí křesťané

Tak máme mezi sebou 21 nových dospělých křesťanů! Dne 6. září 2009 z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho přijali tito mladí lidé svátost křesťanské dospělosti a určitě se dary Ducha svatého projeví v jejich životě i v životě našich farností.

Dožínky (pozvánka)

20.09.2009 - 07:45

V neděli 20. září ve všech našich obcích a kostelích (v Ostrovačicích v 7.45, v Říčanech v 9.00 a ve Veverských Knínicích v 10.45) poděkujeme Bohu za letošní úrodu. Všechny plody země, i když to jsou plody lidské práce, jsou současně i darem Božím.

Zlatá sobota v Žarošicích (pozvánka)

12.09.2009 - 07:00

Program Zlaté soboty

  7.00 - 11.00 mše svaté
13.00 žehnání pramene ve Zdravé Vodě a průvod do Žarošic
14.30 modlitba růžence - 15.00 akathist
16.00 mše svatá - 17.15 poklona
18.00 hlavní mše svatá

Program nedělní návštěvy papeže v Brně

Vrcholem papežské návštěvy pro naši diecézi je mše sv. Svatého Otce v Brně v neděli 27. září 2009. Praktické informace k této mši sv. si můžete přečíst v dopise brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle.

Zde přinášíme podrobný program celého nedělního dopoledne:

04:00 Otevření areálu letiště Brno-Tuřany
06:00 Průvod se sochou Panny Marie Tuřanské
06:30 Přivítání poutníků, organizační pokyny

Stránky

Subscribe to RSS - Akce