Vánoce

Zakončení vánočních svátků 2024

Vánoce skončily letos velmi brzy – již 8. ledna 2024 jsme slavili závěrečný svátek Křtu Páně. 

Náš Pán sestoupil na zem a proměnil tak navždy celý svět. Oslavili jsme to krásně vyzdobenými kostely, rovněž betlémy, které si přišli prohlédnout mnozí lidé i z těch, kteří běžně do kostela nechodí.

Žehnání vína v r. 2023

Opět jsme se o Vánocích sešli k tradičnímu žehnání vína při příležitosti jednoho z patronů vinařů a vína sv. Jana, apoštola a evangelisty. Samotné požehnání trvalo jen chviličku, přesto jsme několik hodin strávili ve společenství vykládáním, mírným popíjením vína i jezením vánočního cukroví. Kéž Bůh žehná našemu společenství a sesílá vánoční pokoj na celý svět!

Vánoce v roce 2023 - uprostřed válek

Nebudete mi věřit, ale text k letošním Vánocům se mi psal strašně těžce...

Vánoční pozdrav 2023

Milí farníci a přátelé,

před rokem jsem se zde v úvodním textu zmínil o válce na Ukrajině. Tehdy jsem si byl téměř jistý, že tato válka zanedlouho skončí. Jenže ona pokračuje, a navíc nedávno vypukla další válka, totiž v Izraeli. Jistě, stále jsou někde ve světě nějaké války, ale tyto dvě se nás více dotýkají kvůli geografické či kulturní blízkosti, tedy kvůli pociťovanému významu pro nás.

Vánoce 2022

Narodil se náš Spasitel, Ježíš Kristus! Krásné a požehnané Vánoce všem!

Hvězda Betlémská

Tajemná noc se již rozestřela nad krajem
a v ní zhluboka dýchá znavená,
zcela již temná zem. 

Uprostřed svého zranění,
nad lesy šumícími pradávné písně smuteční,
nad jezery slzami přeplněnými,
nad moři hořkosti,
nad horami bolesti,
oči své k nebi pozvedá…

Žehnání vína 2022

26. prosince 2022, v předvečer svátku sv. Jana, apoštola a evangelisty, se konalo naše pravidelné setkání, spojené s žehnáním vína. Sešlo se nás na faře jenom pár, téměř sehraná parta obvyklých účastníků, prožili jsme však krásné a veselé odpoledne.

Vánoční jůůůů...

Období Adventu a Vánoc je pro většinu z nás spojeno s obdarováváním. Nevím jak vy, ale já miluji vymýšlení dárků. Již od podzimu přemýšlím, co komu koupit či vyrobit. Baví mne představa, jak obdarovaný tají dech a padá úžasem nad darem ode mne. Baví mne taková představa snad ještě více nežli chvíle, kdy sama dárky od druhých rozbaluji.

Vánoce 2022

Od raného dětství jsem až do smrti svých rodičů slýchával radu: „Když půjdeš k někomu na návštěvu, nezapomeň s sebou vzít nějaký malý dáreček, třeba jen malé jablko, bonbony, květinu, kávu, protože slušnost káže být štědrým a přátelským návštěvníkem…“.

Vánoční pozdrav 2022

Milí farníci a přátelé,

pomalu končící rok byl z mého pohledu celý ve znamení ruské války na Ukrajině, a rovněž ve znamení synodálního procesu v církvi.

Možná namítnete: Válka, to ano, všichni ji prožíváme, denně na válku myslíme, i cítíme její důsledky, ale synoda? Kromě několika zmínek v ohláškách se nás vůbec netýkala.

Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně

Kdybych svůj dům perfektně ozdobila
světelnými řetězy, jedlovými větvičkami
a cinkajícími zvonečky,
ale neměla lásku ke své rodině,
nejsem nic víc, než dekoratérka.

Kdybych se lopotila v kuchyni,
napekla kila vánočního cukroví,
navařila labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl,
ale neměla lásku ke své rodině,
nejsem nic víc, než kuchařka.

Vánoce 2021

Pro křesťany jsou Vánoce svátky zdůrazňující spojení s množstvím biblických staro - i novozákonních textů, vypovídajících o naději. Narozením Ježíše Krista se rozsvítilo světlo naděje pro lidstvo, pro lepší člověčenství: „Lid, který žije v temnotě, spatří jasné světlo. Nad těmi, kteří dosud žili ve tmách, se rozzářilo světlo.“ (Iz 9, 1) „Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přišlo na svět…a všem, kteří ho přijali, se dostalo moci stát se Božími dětmi…“ (Jan 1, 9 a 12).

Vánoční pozdrav 2021

Milí farníci a přátelé,

Většina příspěvků tohoto farního zpravodaje, i tento můj pozdrav, vzniká ve druhé polovině měsíce listopadu 2021, tedy v době, kdy se rychle zhoršují čísla COVIDu u nás i v celé Evropě, a taky v době končící klimatické konference OSN v Glasgow, zdůrazňující, že „lidstvo musí v zájmu omezení globálního oteplování jednat okamžitě“. 

Nezdá se však, že by lidstvo chtělo okamžitě jednat, nebo se dokonce trochu omezit a šetřit přírodu. Ani reakce na COVID u nás, zdá se, neodpovídá růstu nakažených a hospitalizovaných.

Tříkrálová sbírka 2021

Letošní Tříkrálová sbírka neproběhla obvyklým způsobem. Koledníci vzhledem ke karanténním opatřením nemohli obcházet jednotlivé domy (fotka našich koledníků z předchozího roku je pouze ilustrační). Místo toho byly umístěny na určitá místa v obcích pokladničky, do kterých mohli lidé sami přispívat na charitativní projekty. 

Výsledky sbírky byly v našich obcích následující:

Modlitba zasvěcení Dítěti Ježíš

Ježíši, Božské dítě, 
věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě 
a klaníme se ti jako svému Králi.

Svou moc a slávu jsi skryl 
do podoby malého dítěte.

Mnoho národů světa tě takto uctívá.

I my tě uctíváme ve tvém Dětství 
jako našeho Pána, Spasitele a Boha, 
který všemu vládne a všechno tvoří nové.

Věříme, že nás miluješ, 
proto chceme dnes začít nový život.

Proč se těším na Vánoce v roce 2020

Už delší dobu se zamýšlím sám nad sebou a pro sebe nad tím, co pro mne znamená křesťanství a teď také blížící se Vánoce…

Druhého listopadu večer jsem byl v době od 19:30 do 21:30 na návštěvě u vídeňských kapucínů, kteří mne u příležitosti nadcházejícího „lockdownu“ (začal téhož dne o půlnoci, tedy z 2. na 3. listopad) pozvali na kus řeči při sklence dobrého vína. 

Stránky

Subscribe to RSS - Vánoce